Vad är hälsa?

Vad är egentligen hälsa? Vi fick flera definitioner av begreppet hälsa presenterat för oss idag och förklaringarna skiljde sig åt förvånansvärt mycket.

“Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt och socialt och inte endast frånvaro av sjukdom.” – WHO

“Det är att överleva de första riskfyllda levnadsåren och leva drägligt utan onödigt lidande i den miljö där man befinner sig.” – SIDA

Det beror helt och hållet på vad man har för livssituation. Det märks väldigt tydligt i dessa två exempel att det handlar om människor med väldigt olika förutsättningar. Men man behöver inte ta till så extrema mått för att det ska skiljas åt. Det som är hälsa för mig är kanske inte hälsa för dig. För mig handlar det mycket om ett inre välbefinnande. Att känna sinnesro, glädje, frihet och trygghet i sig själv. Att känna sig frisk, stark och alert både i kropp och knopp varje dag, genom hela livet!

Mitt största redskap till att leva ett hälsosamt liv är att jag i allra största grad ser till att mitt liv, både i stort och smått, baseras på aktiva val. Jag vill själv välja vad jag gör och hur jag gör det, inte lämna saker åt slumpen eller att saker går på rutin, vilket känns som ett vanligt fenomen i dagens samhälle. Allt i mitt liv ska jobba i min fördel och ha en positiv inverkan på mitt välmående. Mitt val av vänner, partner, sömn, mat, aktiviteter, jobb och fritid. Jag är inte mer än människa men gör så gott jag kan och har detta i bakhuvudet varje dag.

Vad är hälsa för dig? Lever du ett hälsosamt liv? Enligt din egen definition av hälsa!
IMG_3483

IMG_3480