Hur fungerar muskelminnet?

Vad är egentligen muskelminne? När vi lär oss spela ett instrument eller utöva en sport så repeterar vi olika rörelser med våra händer eller kroppar tills vår kropp lärt sig den. Sen känner vår hjärna igen rörelsemönstret och vi börjar märka att vi med lätthet kan upprepa rörelsen nästan som på autopilot. Men det är inte riktigt det här som muskelminne innebär. Hjärnan har faktiskt (nästan) ingenting med saken att göra. Men hur kan våra muskler då minnas?

För att förstå hur muskelminne fungerar behöver vi först titta på vad en muskelvävnad består utav. Muskler består av muskelceller (även kallade för muskelfibrer pga deras avlånga form). Muskelcellerna ligger hopbuntade i muskelbuntar som hålls ihop av bindväv och får syre och näring från blodkärl som går in i muskeln, det är dessa två komponenter som krävs för att ge muskeln energi att skapa rörelse.

muskelfibrer muskelminne

Det som skiljer muskelcellerna från andra celler i kroppen är att de kan ha fler än en cellkärna. Cellkärnan fungerar som cellens hjärna och förvarar all information. När du tränar och påfrestar muskelcellerna, jobbar din kropp för att återuppbygga och reparera dem så att de blir starkare och mer hållbara. Den här informationen lagras förstås i cellkärnan, man kan säga att muskeln blir lite mer intelligent! När du av någon anledning slutar träna börjar dina muskler tyna bort men cellkärnan består. Det betyder att när du börjar träna igen, finns redan all information om hur vi reparerar och återuppbygger mer effektivt för att återfå den tidigare styrkan.

Så i princip, ju mer du tränar dina muskler ju smartare blir de!

Klicka här om du vill läsa mer om hur musklerna är uppbyggda och fungerar.