HABIT HACK: RECHARGE

Cristina Castillo

 

Varje tisdag delar jag med mig av en Habit Hack. Det är olika knep som jag använder mig utav både hos mig själv och med mina klienter för att underlätta förändringar i våra beteenden. I mitt jobb gäller det förstås oftast hälsa vilket involverar allt ifrån träning, sömn, kost, stress och vardagspussel. Men hacksen kan såklart tillämpas till allt möjligt.

Habit Hack: Ladda batterierna

Alla är vi olika och mår bäst under olika omständigheter. En del mår som bäst när det är fullt upp och andra behöver mer lugn. Vi laddar också våra batterier på olika sätt. Nu pratar jag inte om vår fysiska batterier som laddas av sömnen utan vårt mentala batteri. Veckans habit hack handlar om att lära känna dig själv bättre för att på så sätt få ut så mycket som möjligt av din vardag och känna dig tillfreds med din tillvaro.

Personlighetstyperna vi ska titta på idag är introvert och extrovert. En vanlig missuppfattning är att introverta personer är blyga och extroverta är självsäkra. Men riktigt så enkelt är det inte. Bägge personlighetstyper kan besitta de här egenskaperna, det som skiljer dem åt är snarare, precis som jag nämnde tidigare, var man får sin energi ifrån. En person som är extrovert får sin energi i sociala och livliga sammanhang medan en introvert hämtar energi när den får vara ensam och lugn.

Vet du var du hämtar energi? Om ja, prioriterar du tid för att ladda dina batterier?

Kom ihåg att prioritera dig själv. För om du känner dig energisk och är i balans så kommer du förutom att må bättre även vara en bättre kollega, partner och vän. Både till andra men framförallt till dig själv.

Hoppas denna hack hjälper dig att få mer energi till att leva ett hälsosamt liv!

Fler Habit hacks:
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar
HABIT HACK: Stop on top
HABIT HACK: Start over smart
HABIT HACK: Handle your relapse
HABIT HACK: Treat your future self
HABIT HACK: If then-planing
HABIT HACK: Pairing

Every Tuesday I share a Habit Hack. They are tricks I use in my personal life an with my PT-clients to make it easier for us to make changes in our everyday life. In my work it mostly revolves around health, meaning exercise, nutrition, sleep and stress. But the hacks can of course be used in any aspect of your life.

Habit Hack: Recharge

We are all different and thrive under different circumstances. Some of us prefer when there are lots of things going on and some of us need peace and calm. We also charge our batteries differently. I’m not talking about our physical battery which is charged trough sleep, but our mental battery. This weeks habit hack is about getting to know yourself better so that we can make the most out of our daily life and feel satisfied with life. 

The two personality types that we’ll be looking at today are extroverts and introverts. A common misconception is that introverts are shy and that extroverts are confident. But it’s not that simple. Both types can have these qualities but the difference is the one I mentioned before, where they charge their mental batteries. An extrovert recharges when being social while an introvert finds it more energizing to spend some time alone.

Do you know where you get your battery recharged? And if the answer is yes; Do you prioritize time to recharge? 

Remember to prioritize yourself. Because if you’re energized and balanced you’ll not only feel great but you’ll also be a better colleague, partner and friend. Both to other and more importantly to yourself. 

I hope this hack helps you find more energy to live your healthy lifestyle!

More Habit hacks:
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar
HABIT HACK: Stop on top
HABIT HACK: Start over smart
HABIT HACK: Handle your relapse
HABIT HACK: Treat your future self
HABIT HACK: If then-planing
HABIT HACK: Pairing

Leave a Reply