HABIT HACK: MIND YOUR OWN BUSINESS

rome

 

 (Scroll down for English)

Varje tisdag delar jag med mig av en Habit Hack. Det är olika knep som jag använder mig utav både hos mig själv och med mina klienter för att underlätta förändringar i våra beteenden. I mitt jobb gäller det förstås oftast hälsa vilket involverar allt ifrån träning, sömn, kost, stress och vardagspussel. Men hacksen kan såklart tillämpas till allt möjligt.

Habit Hack: Sköt ditt.

När du blir mer medveten om din hälsa så börjar du göra förändringar i de mest grundläggande bitarna i ditt sätt att leva. Du ändrar dina sovvanor, matvanor, din sinnesstämning och till och med hur du spenderar din fritid. Det här går sällan obemärkt förbi av folk i din omgivning och folk gillar att påpeka saker. I början är det ofta positiva kommentarer såsom “wow, du har varit så hälsosam på sistone” eller “jag borde nog också ta mig till gymmet”. Sånna här kommentarer är fantastiska, både att ge och att få! De boostar bägge parter och i bästa fall får du med dig någon på hälsotåget. Tyvärr så förändras tonen i kommentarerna efter ett tag… “är det inte tråkigt att äta kaninmat varje dag?” eller “försiktig så du inte blir för smal/muskulös”. 

En av mina klienter berättade om en sån här incident häromdagen och det gör mig så ledsen att höra. Hon frågade mig hur hon skulle hantera de här kommentarerna och jag hade inget riktigt bra svar till henne. Den här sortens beteenden grundar sig ofta i osäkerhet, avundsjuka eller okunskap och ofta inser de inte ens vilken inverkan deras ord faktiskt har på mottagaren. I min klients fall så följer hon ett strikt kostschema för att se till att hon äter tillräckligt mycket mat för tidigare åt hon alldeles för lite mot hur mycket hon tränar. Men trots att hon nu äter mer än nånsin, får hon kommentarer om att hennes mat är för mager. Bara för att det är mycket grönsaker på tallriken betyder inte att en vill gå ner i vikt. Det är skillnad på nyttig mat och “smal” mat.

Hursomhelst så kom jag på ett bra svar på hennes fråga; Sköt ditt.

Om jag inte vet hur jag ska hantera en situation eller hur jag ska svara på vad någon annan gör eller säger kan jag alltid försöka att bara sköta mitt. – Narnia The Lion, the with and the wardrobe

Jag hoppas att veckans hack hjäper dig att hålla dig på ditt spår mot ett hälsosammare liv. Puss och kram!

Fler Habit hacks:
HABIT HACK: Be the booster
HABIT HACK: Recharge
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar
HABIT HACK: Stop on top
HABIT HACK: Start over smart

Every Tuesday I share a Habit Hack. They are tricks I use in my personal life an with my PT-clients to make it easier for us to make changes in our everyday life. In my work it mostly revolves around health, meaning exercise, nutrition, sleep and stress. But the hacks can of course be used in any aspect of your life.

Habit Hack: Mind your own business.

When you start being mindful about your health you make changes in the most essential parts of your ways of living. Your sleep, your eating habits, your mindset and even how you spend your free time. This rarely goes unnoticed by the people around you and people like to comment. In the beginning it’s usually positive remarks like “wow, you’re being so healthy lately” or “I should also start going to the gym”. Comments like these are amazing both to give and to get! They boost both parties and hopefully you can convince someone to jump on the health train with you. Unfortunately the tone of the comments usually change after a while… “Isn’t it boring to eat like a rabbit all the time?” or “Careful or you might get too skinny/muscular”. 

A client of mine told me about an incident like this just a couple of days ago and it makes me so sad to hear. She asked me how to tackle comments like these and I didn’t really have a good answer to her. This kind of reactions often come out of insecurity, jealousy or plain ignorance and often they don’t even realise the impact their words have. In my clients case she’s been following a strict nutrition plan to make sure she eats enough cause she was eating way to few calories compared to the amount of training she is doing. But even though she now eats more than ever she got comments about her food being to lean. Just cause there are lots of greens on the plate doesn’t mean someone wants to loose weight. There is a difference between healthy food and “skinny” food. 

Anyhow I came up with a good answer and it’s also this weeks hack; Mind your own business. 

If I don’t know how to handle a situation or respond to what someone else is doing or saying I can always try minding my own business. – Narnia The Lion, the with and the wardrobe

I hope this weeks hack helps you stay on your track to a healthier life. Love!

More Habit hacks:
HABIT HACK: Be the booster
HABIT HACK: Recharge
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar
HABIT HACK: Stop on top
HABIT HACK: Start over smart

Leave a Reply