THAT SUGAR FILM IS BACK

sockerfilmen

sockerfilmen
När Damon ska äta sin sista måltid för experimentet så komponerar han ihop en måltid på “hälsosamma” produkter för barn. Bara socker! /// For his last meal in the experiment Damon chooses to only eat “healthy” products for children. All sugar!

sockerfilmen

sockerfilmen
När Damon ska äta sin första “vanliga” frukost blir han chockad över hur mycket socker det är i produkter som anses vara hälsosamma. ///When Damon’s eating his first “normal” breakfast he is shocked over the amount of sugar in products that are considered healthy.

 

(Scroll down for English) 

Har ni sett Sockerfilmen? Jag såg precis om den och påmindes om hur bra jag tycker att den är så självklart vill jag att ni ska se den.

Det är en dokumentär från 2014 som är gjord av australiensaren Damon Gameau. Han och hans fru har sedan länge levt helt utan raffinerat socker men lever i övrigt inte överdrivet hälsosamt. Experimentet går ut på att Damon ska äta ett genomsnittligt intag av socker under 60 dagar och se hur det påverkar hans kropp. Det genomsnittliga intaget av socker är hela 40 teskedar! Men han får inte äta godis, glass eller annan skräpmat. Han ska bara äta “vanlig” mat som faktiskt anses vara hälsosam, såsom juice, granola, lättyoghurt, bönor på burk.

Vi kan ju alla typ gissa oss till vad som händer med hans kropp men det intressanta är att han äter samma mängd kalorier (2300 kcal) som han gjorde innan och ändå går upp i både vikt och midjemått! Tidigare trodde man att viktökning och fetma bara handlade om energibalans och rekommendationerna utgick ifrån detta men nu vet man att så inte är fallet. Kalorier beter sig olika i kroppen och har olika effekt på din mentala och fysiska hälsa.

Filmen har fått både ris och ros från olika håll men jag tycker att alla borde se den av de här anledningarna:

 1. Den förklarar hur socker beter sig i kroppen på ett sätt så alla kan förstå.
 2. Han äter vad gemene man tror är hälsosam mat och inte traditionell skräpmat.
 3. Dokumentären är lättsmält och underhållande vilket gör den lätt att ta till sig.
 4. Alla mår bra att att minska sitt sockerintag.

När man är van vid ett liv med socker så vänjer du dig vid humörsvängningarna, sömnproblemen, huvudvärken och cravingsen. Din kropp är utformad för att anpassa sig för att överleva så du vänjer dig inte bara, du märker det inte ens! Det är liksom ditt normaltillstånd så du kan tycka att du mår ganska bra. Men har du nån gång varit helt sockerfri en längre period så VET du hur bra du kan må. Jag var under ungefär 2 år helt sockerfri men nu äter jag väl socker typ 2 gånger i veckan. Jag skulle påstå att jag mår bra men inte ens i närheten lika bra som jag gjorde när jag var sockerfri. Hm, kanske dags för en sockerdetox?

Sockerfilmen är tillbaka på SVT play från och med idag!
Snälla se den! Och sen kör vi en sockerrensning tillsammans? 😀 Vem hakar på?

Klicka här för att se dokumentären Sockerfilmen på SVT play.

Have you seen That Sugar Film? I watched it again just now and I got reminded of how good I think it is so of course I want you guys to see it too.

It’s a documentary from 2014 by Damon Gameau. He and his wife have cut out refined sugar for a long time but besides from that they’re not excessively healthy. The experiment is that Damon will be eating the same amount of sugar that an average person consumes during a period of 60 days and see how it affects his body. The average intake of sugar is 40 teaspoons! But he is not allowed to eat any candy, ice cream or other junk food. He will only be eating “regular” food that is actually considered healthy like juices, granola bars, low fat yogurt and canned beans.

We can all guess what happens to his body but the interesting part is that he eats the same amount of calories (2300 kcal) that he did before the experiment and he still gains both weight and waist measurements! Earlier we used to think weight gain and obesity was only about energy balance and the recommendations were accordingly. But now we know that is not the case. The calories behave differently in the body and have different effects on your mental and physical health.

The movie has been both praised and criticized but I think that everyone should see it for the following reasons:

 1. It explains how sugar behaves in the body in a way that everyone can understand.
 2. He eats what the average person thinks is healthy food and not traditional junk food.
 3. The documentary is easy and entertaining which makes it easy to relate to.
 4. Everyone would feel better from lowering their sugar intake.

When you’re used to a life with sugar you get used to the mood swings, sleeping problems, headaches and craving. Your body is designed to adapt to survive so you not only get used to it, you actually don’t even notice it! It’s just your normal state so you might even think you feel pretty good. But if you’ve ever been sugar free for a longer period of time you KNOW how good you can feel. I was sugar free for about 2 years but now I eat sugar about 2 times a week. I’d say I feel pretty good now too but not even close to how good I felt when I was sugar free. Hm, maybe it’s time for a sugar detox?

As of today That Sugar Film is available on SVT play (only in Sweden).
Please watch it! And afterwards we’ll do a sugar detox together 😀 Who’s with me?

Click here to see the documentary on SVT Play.

 

2 Comment

 1. it can only be seen in Sweden.

  1. I know 🙁 Unfortunately it can only be seen in Sweden through that link. But I’m looking for a international link as we speak! So I’ll get back to you 😉

Leave a Reply