FAT LOSS WORKOUT

cristina castillo
Feeling some progress with those chin ups.
cristina castillo
Ass to the grass squats!
fat loss workout
Martha killing the dumbbells. (click here for her super inspiring Instagram)
fat loss workout
Martha doing trap bar dead lifts (Instagram)
 

(Scroll down for English)

Okej hörni, här kommer det! Dunderpasset som Mark Roper utsatte oss för under utbildningen Advanced Strategies for Fat Loss. Passet består 2 delar och varje del består av 2 övningar som du alternerar. Viktigt att tänka på när du kör det här passet är tempot. Jag förstår att många av er inte är vana vid att jobba med specifikt tempo i övningar så jag kommer beskriva det så pedagogiskt som möjligt efter passet. Men om ni inte förstår så fråga mig gärna 🙂

Fat Loss Workout

Block 1
6 Chins
(60 s vila)
18 Knäböj
(60 s vila)
Repetera 4 gånger.

Block 2
18 Lutande hantelpress
(60 s vila)
18 Trap bar marklyft (vanliga marklyft om ditt gym inte har en trap bar)
(60 s vila)
Repetera 4 gånger.

Angående tempot: 
18 repetitioner kan verka mycket men vi ska dela upp dem i 3 delar, alltså 6 reps per del (2 per del på chinsen).
1:a 6 reps: Stanna 2 sekunder i botten innan du går upp.
2:a 6 reps: Stanna 2 sekunder i toppen innan du går ner.
3:e 6 reps: Inga pauser, kör bara 6 repetitioner i ett jämnt flöde.

Som sagt fråga om du är osäker 🙂

Ok, nu kör vi, woop woop!

Okey guys, here it comes! The no-mercy-workout that we did with Mark Roper after the Advanced Strategies for Fat Loss seminar. The workout consists of 2 parts which each has 2 exercises that you alternate. The most important thing in this workout is the tempo you preform the exercises in. I understand that a lot of you are not used to working with a specific tempo so I’m gonna explain it as simple as possible right after the workout. And if you still don’t understand it please just ask me 🙂

Fat Loss Workout

Part 1
6 Chins
(60 s rest)
18 Squats
(60 s rest)
Repeat 4 times

Part 2
18 Inclined dumbbell press
(60 s rest)
18 Trap bar dead lifts (do regular dead lifts if your gym doesn’t have a trap bar)
(60 s rest)
Repeat 4 times

Regarding the tempo:  
18 repetitions can sound like a lot but we’re gonna divide them in 3 parts, i.e. 6 reps per part (2 reps per part in the chins).
1st 6 reps: Pause for 2 seconds in the bottom before going up again.
2nd 6 reps: Pause for 2 seconds in the top before going down again.
3rd 6 reps: No pauses, just do 6 reps in an even tempo.

Like I said, ask me if your in doubt 🙂

Happy training!

Leave a Reply