HABIT HACK: CHEAT MEAL OR NO CHEAT MEAL?

cheat meal

 

 (Scroll down for English)

Varje tisdag delar jag med mig av en Habit Hack. Det är olika knep som jag använder mig utav både hos mig själv och med mina klienter för att underlätta förändringar i våra beteenden. I mitt jobb gäller det förstås oftast hälsa vilket involverar allt ifrån träning, sömn, kost, stress och vardagspussel. Men hacksen kan såklart tillämpas till allt möjligt.

Habit Hack: Fuskmåltid eller ingen fuskmåltid?

Det absolut viktigaste när du ska bana in ett nytt beteende är att du har koll på dina nuvarande beteenden. Vad är din utgångspunkt? Hur beter du dig i olika situationer? Vad har gjort att du inte lyckats få in den här önskade vanan tidigare? Har du svaren på de här frågorna kommer du ha bättre förutsättningar  för att inte falla tillbaka till det gamla vanliga.

Dagens hack handlar om en specifik del av ditt beteende som är viktigt framförallt när det kommer till dina kostvanor; Kan du hantera lagom eller är du en allt eller inget person?

Det finns alltså två personlighetstyper:

Lagom
Du nöjer dig med en godisbit eller två och kan sen låta godisskålen stå. Att ha lite snask i skafferiet utan att du tänker på det konstant är inget problem. När det är fredagsmys är det inte ovanligt att du blir utan eftersom alla andra slukar i sig godsaker innan du ens hunnit bli sugen.

Inget
Man lägger inte undan en öppnad förpackning. Så länge kakburken är stängd (eller kanske inte ens köpt) så är det inte svårt att avstå men är den väl öppnad så blir din mage ett svart hål. Med andra ord, har du öppnat en chipspåse så slutar du inte äta förrän den är helt tom. Du irriterar dig på folk som tar en tugga på ett Ballerinakex och sen lägger ner det igen för att kanske ta en tugga till om en kvart.

I mitt jobb får jag i princip alltid frågan om man får ha en så kallad cheat meal och svaret är: Det beror på! Kan du äta en cheat meal utan att det blir en cheat day eller till och med en cheat week?

Jag hoppas att denna hack hjälper dig att lära känna dig själv bättre och på så vis ha bättre chanser till att leva ett lyckligt och hälsosamt liv!

 

Fler Habit hacks:
HABIT HACK: Mind your own business
HABIT HACK: Be the booster
HABIT HACK: Recharge
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar
HABIT HACK: Stop on top
HABIT HACK: Start over smart

Every Tuesday I share a Habit Hack. They are tricks I use in my personal life an with my PT-clients to make it easier for us to make changes in our everyday life. In my work it mostly revolves around health, meaning exercise, nutrition, sleep and stress. But the hacks can of course be used in any aspect of your life.

Habit Hack: Cheat meal or no cheat meal?

The most important thing when you want to implement a new behavior is knowing how your behave today. Where is your starting point? How do you act in different situations? What is it that has made it difficult to change this behavior before? If you have the answer to these questions you will have a much better chance not to fall back into old patterns.

Todays hack is about a specific part of your behavioral patterns that is extra important when you want to change your eating habits; Can you handle moderation or are you an abstainer?

There are two kinds of people:

Moderators:
You’re satisfied with one or two pieces of candy and have no problem leaving the bowl alone. Having some snacks in your pantry isn’t something that will consume all energy not to touch. When you put out snacks for the family you often get none because everyone else eats everything up before you get a chance.

Abstainer:
You just don’t put away an opened package. As long as the cookie jar is sealed (or not even bought) you don’t think about it but as soon as it’s opened your stomach turnes into a black hole. In other words, if you open a bag of crisps you don’t stop eating until it’s finished. You get anoyed with people who take a bite from a cookie and then put it down for a couple of minutes before they take another bite.

As a personal trainer I practically always get the question if it’s ok to have a cheat meal and the answer is: It depends! Can you have a cheat meal without it turning into a cheat day or even a cheat week? 

I hope this hack helps you get to know yourself better and thus better your chances at living a happier and healthier life!

More Habit hacks:
HABIT HACK: Mind your own business
HABIT HACK: Be the booster
HABIT HACK: Recharge
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar
HABIT HACK: Stop on top
HABIT HACK: Start over smart

cheat meal

Leave a Reply