HABIT HACK: DON’T LET PERFECT BE THE ENEMY OF GOOD

 

 (Scroll down for English)

Varje tisdag delar jag med mig av en Habit Hack. Det är olika knep som jag använder mig utav både hos mig själv och med mina klienter för att underlätta förändringar i våra beteenden. I mitt jobb gäller det förstås oftast hälsa vilket involverar allt ifrån träning, sömn, kost, stress och vardagspussel. Men hacksen kan såklart tillämpas till allt möjligt.

Habit Hack: Låt inte perfektion vara fienden till det som är bra.

I en perfekt värld så har vi alla tid och ork att träna regelbundet, laga god och hälsosam mat, sova 8 timmar per natt, umgås med våra vänner, vara bra föräldrar till våra barn och vara bra barn till våra föräldrar. Justja, vi ska hinna meditera och ta det lugnt också… Men nu lever vi ju tyvärr inte i en perfekt värld, så de flesta av oss hinner eller orkar inte med alla pusselbitar som vi skulle vilja. Det är här vi hälsocoacher kommer in och tjatar om att det handlar om att prioritera. Men det är inte det jag kommer säga.

Istället för att prioritera bort något vi vill göra så kan vi bara göra det lite annorlunda.
Vi kör ett exempel:

I en perfekt värld är du pigg när du går till gymmet vid en tid då du vet att det är lugnt där så att du får ditt favoritskåp i omklädningsrummet. Du värmer upp i en kvart, styrketränar i 45 minuter och varvar ner med lite stretch och cykling i en kvart till. Du tar en härlig dusch, bastar, tvättar håret och hinner piffa till dig innan du fortsätter med din dag.

I verkligheten är vi vrålhungriga vid 11.30 och vill hinna träna och äta på en timme. Det finns två vägar att gå här:

  1. Du sitter och tänker på om du ska äta eller träna först tills du märker att 20 minuter helt plötsligt redan försvunnit och du bestämmer dig istället för att skippa träningen för du hinner ändå inte.
  2. Du tar en snabb promenad till gymmet direkt. Efter en snabb uppvärmning kör du ett högintensivt pass med korta vilor för att ta vara på tiden. Hoppar in i duschen för en snabb avsköljning och är tillbaka på kontoret med 20 minuter kvar för lunch.

Klart att vi alltid vill göra allt så perfekt som möjligt men all träning är bättre än ingen träning. Att du får de där 20 minuterna av högintensiv aktivitet 3 gånger i veckan är så mycket bättre än att du går och grämer dig över att du inte har tid att träna.

Ibland när jag inte har tid eller ork att få till min egen träning så brukar jag köra 30 burpees hemma. 10 burpess – 60 sekunder vila – 3 gånger. Tar ingen tid alls och då vet jag att min kropp har fått om än en liten dos fysisk aktivitet och det är ju jättebra!

Kom ihåg att inte låta perfektionen bli fiende till det som är bra.

Jag hoppas veckans habit hack hjälper dig att finna tid för din träning. Styrkekram!

 

Fler Habit hacks:
HABIT HACK: Cheat meal or no cheat meal?
HABIT HACK: Mind your own business
HABIT HACK: Be the booster
HABIT HACK: Recharge
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar
HABIT HACK: Stop on top
HABIT HACK: Start over smart

Every Tuesday I share a Habit Hack. They are tricks I use in my personal life an with my PT-clients to make it easier for us to make changes in our everyday life. In my work it mostly revolves around health, meaning exercise, nutrition, sleep and stress. But the hacks can of course be used in any aspect of your life.

Habit Hack: Don’t let perfect be the enemy of what’s good.

In a perfect world we all have time and energy to exercise regularly, eat healthy, sleep 8 hour a night, socialize, be good parents to our kids and be good kids to our parents. Oh right, we’re suposed to meditate and have down time too… But unfortunately we’re not living in a perfect world, so most of us just don’t have the time or energy to do all these things. This is were we health coaches come and tell you its all about priorities. But I’m not gonna do that. 

Instead of cutting something that you want to do out we can just do it a little bit different. 
Here’s an example:

In a perfect world you’re feeling energized when it’s time to hit the gym on a time when there’s not a lot of people there so you can have your favorite locker in the changing room. You warm up thoroughly, get a good 45 minute workout and  spend a good 15 minutes stretching and slowing down. You take a long shower, relax in the sauna, wash your hair and do your regular routine before you go back to your day. 

In reality we’re starving at 11.30 and we want to cramp in both lunch and gym in under 60 minutes. There are two ways to go here: 

  1. You sit and try to decide wether you should eat or work out first until you notice that 20 minutes already have past and you decide to skip the gym cause there is no time now anyway.

  2. You get up right away and take a power walk to the gym. After a quick warm up you do a high intensity workout to make the most of the short time you have. Jump in the shower for a quick rinse and and you’re back at the office with 20 minutes left for lunch. 

Of course we always want to do everything as perfect as possible but all training is better than no training. The fact that you get those 20 minutes of high intensity activity 3 times a weeks so much better than you just being bummed about not having time to work out. 

Sometimes when I don’t have the time or energy to do my own training I just do 30 burpees at home. 10 burpees – 60 seconds rest – times 3. It doesn’t take any time at all and I know that my body has gotten at least a little bit of physical activity and that is great! 

Remember not to make the perfect be the enemy of the good. 

I hope this weeks habit hack helps you find time for your workouts. Love!

 

More Habit hacks:
HABIT HACK: Cheat meal or no cheat meal?
HABIT HACK: Mind your own business
HABIT HACK: Be the booster
HABIT HACK: Recharge
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar
HABIT HACK: Stop on top
HABIT HACK: Start over smart

Leave a Reply