HABIT HACK: SKIP THE BORING

kontinuitet

 

(Scroll down for English)

Varje tisdag delar jag med mig av en Habit Hack. Det är olika knep som jag använder mig utav både hos mig själv och med mina klienter för att underlätta förändringar i våra beteenden. I mitt jobb gäller det förstås oftast hälsa vilket involverar allt ifrån träning, sömn, kost, stress och vardagspussel. Men hacksen kan såklart tillämpas till allt möjligt.

Habit Hack: Skippa det tråkiga.

Veckans hack är nyckeln till att du som nybörjare lyckas med dina täningsresultat. Det är så simpelt som det bara kan bli och faktiskt det som kommer göra att din träning bär eller brister.

Vissa dagar är det jobbigare än andra och vi har helt enkelt ingen lust att träna. Det är dessa dagar som gör att du riskerar att tappa allt du byggt upp. För att hålla en vana vid liv så ska vi ju ha kontinuitet och i största möjliga mån inte bryta rutinen (Habit hack: gör det varje dag). Så hur löser vi det? Vi gör något roligt! Skit samma om schemat säger att du ska köra ben idag, kör överkropp om det är din grej. Vem bryr sig om du egentligen tänkt köra intervaller? Gå på ett gruppträningspass om det känns roligare just idag. Det viktigaste är att träningen blir av. Kontinuitet är nyckeln! Kontinuitet är det som ger resultat.

Hoppas denna hack gör det lite lättare för dig att ta dig till gymmet.

Puss!

 

 

Fler Habit hacks:
HABIT HACK: Out of sight, out of mind
HABIT HACK: Mind your own business
HABIT HACK: Be the booster
HABIT HACK: Recharge
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar
HABIT HACK: Stop on top
HABIT HACK: Start over smart

Every Tuesday I share a Habit Hack. They are tricks I use in my personal life an with my PT-clients to make it easier for us to make changes in our everyday life. In my work it mostly revolves around health, meaning exercise, nutrition, sleep and stress. But the hacks can of course be used in any aspect of your life.

Habit Hack: Skip the boring.

This weeks hack is the key on how you as a beginner will reach your fitness goals. It is as simple as it gets and it’s actually what will make or brake your trining. 

Some days are tougher than others and we just don’t feel like working out. These are the days that put everything you’ve worked for at risk. Because to keep a habit alive we should try as hard as we can not to brake it (Habit hack: Do it every day). So how do we solve this? We do something fun! Screw your program that says it’s leg day and do upper body if that’s your thing. Who cares if you had planend to do intervals? Go on a group training if that feels more appealing today. The important thing is that you do work out. Continuity is key. Continuity is what gives results. 

I hope this hack makes it easier for you to get to the gym.

Love!


More Habit hacks:
HABIT HACK: Out of sight, out of mind
HABIT HACK: Mind your own business
HABIT HACK: Be the booster
HABIT HACK: Recharge
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar
HABIT HACK: Stop on top
HABIT HACK: Start over smart

2 Comment

  1. Precis så är det!
    Man ska göra något som man tycker är roligt, då blir det av!
    Kram
    Papa D

    1. Ja även om det ibland tar 23 år att hitta det man tycker är kul! haha 🙂 Kram

Leave a Reply