HABIT HACK: STRESSED? TAKE A BRAIN BREAK!

 cristina castillo

 

(Scroll down for English)

Varje tisdag delar jag med mig av en Habit Hack. Det är olika knep som jag använder mig utav både hos mig själv och med mina klienter för att underlätta förändringar i våra beteenden. I mitt jobb gäller det förstås oftast hälsa vilket involverar allt ifrån träning, sömn, kost, stress och vardagspussel. Men hacksen kan såklart tillämpas till allt möjligt.

Habit Hack: Stressigt? Unna dig en hjärnpaus!

Träning är nånting som de flesta vet att de behöver och gärna vill hinna med. Men med allt annat som ska med i livspusslet kan träningen kännas som ytterligare ett måste som ska klämmas in nånstans mellan hämtningar och matlagning. Att ta hand om dig ska inte ses som en börda utan ett andrum. Därför handlar veckans hack om att ändra din syn på träningen.

Oavsett om det är på jobbet eller hemma så kan det ibland känns som att man har så mycket att hinna med att hjärnan nästan exploderar. Det är precis då du ska unna dig en hjärnpaus. Gå en rask promenad eller ta en vända till gymmet för ett snabbt träningspass (eller ett långt om du har tid för det förstås).

Att unna sin hjärna lite fysisk motion är bevisat bra mot stress och ger dig både bättre minne och kognitiv förmåga. Det som rent fysiskt händer när vi rör på oss är att vi ökar blodflödet till hjärna. Bara genom att ställa dig upp och ta ett varv runt kvarteret skulle öka blodflödet till din hjärna med cirka 20 procent! På lång sikt gör motion att nybildningen av celler i hjärnan påskyndas och, sist men inte minst, hjärnans overall arbetssätt förändras! Det är kopplingarna mellan de olika delarna i hjärnan som förbättras och det gör att helheten fungerar effektivare.

Så när du har mycket att göra, tänka på eller bara behöver en hjärnpaus unna dig lite fysisk aktivitet! Har du inte tid att ta ett varv runt kvarteret så kan du alltid bara gör 15 burpees eller upphopp för att sätta fart på din blodcirkulation 😉

Jag hoppas att denna habit hack hjälper dig hantera stressiga perioder i livet bättre.

All kärlek till er!

 

Fler Habit hacks:
HABIT HACK: Get an accountability partner
HABIT HACK: Skip the boring
HABIT HACK: Out of sight, out of mind
HABIT HACK: Mind your own business
HABIT HACK: Be the booster
HABIT HACK: Recharge
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar

Every Tuesday I share a Habit Hack. They are tricks I use in my personal life an with my PT-clients to make it easier for us to make changes in our everyday life. In my work it mostly revolves around health, meaning exercise, nutrition, sleep and stress. But the hacks can of course be used in any aspect of your life.

Habit Hack: Busy? Treat yourself to a brain break! 

Exercise is something that most of us know we need and want to have time for. But with everything else that needs to fit into the daily life puzzle a workout can easily feel like just another chore on the to do list. To take care of yourself should not be considered a chore, it should be considered a break. That’s why this weeks habit hack is about changing the way you view exercise.

Regardless if it is at work or at home, sometimes we have so much to deal with that it feels like our brain is gonna explode. This is exactly when you will treat yourself to a brain break. Go for a walk or take a quick workout!

To treat your brain to some physical activity is proven to reduce stress and improve your memorie and cognitive ability. The most immediate thing that happens when you exercise is that you increase the blood flow to your brain. Just by taking a short walk around the block now, would increase the blood flow to your brain by around 20 percent! In the long haul you will quicken your cell renewal in the brain and last but not least your brains overall workflow will change! It’s the connections between the different parts of the brain that will communicate better and therefor be more efficient.

So when you have a lot on you mind, your plate or just need a brain brake treat yourself to some physical activity! And if you feel like you don’t have the time to take a walk around the block just do 15 burpees to get that blood flowing 😉

I hope this weeks habit hack helps you deal with stressy periods in life better.

Lots of love!

More Habit hacks:
HABIT HACK: Get an accountability partner
HABIT HACK: Skip the boring
HABIT HACK: Out of sight, out of mind
HABIT HACK: Mind your own business
HABIT HACK: Be the booster
HABIT HACK: Recharge
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar

1 Comment

  1. Jättebra tips Cristina!
    Tummen upp för det!
    Kram
    Papa D

Leave a Reply