HABIT HACK: SPOT YOUR LOOPHOLES

 

(Scroll down for English)

Varje tisdag delar jag med mig av en Habit Hack. Det är olika knep som jag använder mig utav både hos mig själv och med mina klienter för att underlätta förändringar i våra beteenden. I mitt jobb gäller det förstås oftast hälsa vilket involverar allt ifrån träning, sömn, kost, stress och vardagspussel. Men hacksen kan såklart tillämpas till allt möjligt.

Habit Hack: Hitta dina kryphål.

Ibland vill inte hjärnan samma sak som vi själva vill. Den hittar på ursäkter och undanflykter för att slippa göra sånt som vi bestämt oss för och det kan vara svårt inte lyssna till de här tankarna, det är till och med svårt att ens veta om när det här händer! Det är de här kryphålen vi vill lära oss att känna igen så att vi lättare kan stå emot dem när de ploppar upp i huvudet på oss.

 

Jag kom på den här habit hacken tidigare i veckan i samband med mina vardagspromenader. I och med min 4 veckors-utmaning (HÄR) så äter jag ju inga kolhydrater vilket ger sig till känna på massa olika sätt men framförallt genom att jag är tröttare än vanligt. Så när vädret nu gjorde en 180 vändning började kryphålen direkt kika fram. “Du kan ju inte gå nu, det är ju regn” och “Du får ju inte riskera att bli sjuk nu för då kanske du inte kan träna resten av perioden” eller “Du sparar 10 minuter om du tar bussen och då kan du faktiskt komma i säng tidigare och vara piggare imorgon”. Nej! Tyst! Stopp och belägg nu hjärnan! Det är Jag gett mig min utmaning för att Jag vill komma i form. Ta på dig en jacka och ta ett paraply så går det alldeles utmärkt att promenera.

Vi måste vara på vår vakt för hjärnans kryphål lurar bakom varje hörn och det finns massa olika sorters kryphål:

  • Vi vill vara folk till lags – “Hen kommer ju ta illa vid sig om jag inte smakar hens hemgjorda bullar på fredagsfikat”
  • Latmasken i oss – “Jag tränade ju faktiskt igår så jag ‘behöver’ vila idag”
  • YOLO mentaliteten kickar helt plötsligt in – “Det är ju faktiskt bara kanelbullensdag en gång om året”
  • Rent nonsens – “Jag har redan duschat idag så jag kan inte träna”

De kan som sagt vara svåra att hitta men om du är uppmärksam så kommer du hinna innan de sabbar för mycket för dig! Vet du vad dina kryphål är? Många har nog samma eller liknande kryphål så berätta gärna om dina i kommentarerna så hjälper vi varandra att identifiera dem!

Hoppas denna hack hjälper dig att nå dina hälsomål. Kramis!

 

Fler Habit hacks:
HABIT HACK: Stressed? Take a brain brake
HABIT HACK: Get an accountability partner
HABIT HACK: Skip the boring
HABIT HACK: Out of sight, out of mind
HABIT HACK: Mind your own business
HABIT HACK: Be the booster
HABIT HACK: Recharge
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar

Every Tuesday I share a Habit Hack. They are tricks I use in my personal life an with my PT-clients to make it easier for us to make changes in our everyday life. In my work it mostly revolves around health, meaning exercise, nutrition, sleep and stress. But the hacks can of course be used in any aspect of your life.

Habit Hack: Spot your loopholes.

Sometimes our brain doesn’t want the same things that we do. It finds excuses and makes up escape plans to avoid doing things that you’ve already decided to do. And it can be very hard not to listen to those thoughts and often we don’t even realize when it happens! These are the loopholes we want to learn how to identify so that we can resist them when they pop up in our heads. 

I thought of this habit hack earlier this week when I was out on one of my many everyday walks. Since I’m in the middle of my 4 week challenge (HERE) I am not eating any starchy carbs which makes me a bit tired and worn out. So now that the weather did a 180 the loopholes start to emerge. “You can’t walk there in this weather, it’s raining” and “You can’t risk getting sick and not being able to train for the rest of the week” or “You’ll save 10 minutes if you take the bus and that way you can get to bed earlier and feel more energized tomorrow”. No! Quiet! Stop right there brain! It is I who’s decided to do this challenge because I want to get in shape. Put on a jacket and grab an umbrella and go for a walk.

We need to stay sharp because the loopholes are hiding behind every corner and there are many different kinds of loopholes:

  • We want to keep the people around us happy – “If I don’t try the homemade cupcakes, they’ll think I don’t appreciate them”
  • We’re lazy by nature – “I actually worked out yesterday so I ‘need’ a rest day”
  • The YOLO mentality suddenly kicks in – “It’s only nationall waffle day once a year though”
  • Pure nonsense – “I’ve already showered today so I can’t work out”

They can be hard to find but if you pay close attention and keep your antenas out you’ll catch them before the damage is done! Do you know what your loopholes are? Many of us probably have the same so tell me about yours in the comments and we’ll help eachother identify them!

Hope this hack helps you reach your health goals. Love!

 

More Habit hacks:
HABIT HACK: Stressed? Take a brain brake
HABIT HACK: Get an accountability partner
HABIT HACK: Skip the boring
HABIT HACK: Out of sight, out of mind
HABIT HACK: Mind your own business
HABIT HACK: Be the booster
HABIT HACK: Recharge
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar

Leave a Reply