HABIT HACK: KEEP TRACK TO STAY ON TRACK

cristina castillo

keep track

keep track

 

(Scroll down for English)

Varje tisdag delar jag med mig av en Habit Hack. Det är olika knep som jag använder mig utav både hos mig själv och med mina klienter för att underlätta förändringar i våra beteenden. I mitt jobb gäller det förstås oftast hälsa vilket involverar allt ifrån träning, sömn, kost, stress och vardagspussel. Men hacksen kan såklart tillämpas till allt möjligt.

Habit Hack: Håll koll.

En vanlig fallgrop när vi jobbar på att få in en ny vana är att vi tycker att vi gjort något under en längre tid än vi faktiskt har. Förstår ni vad jag menar? Säg att du vanligtvis äter lite godis varje dag, typ när du går förbi skålen i receptionen, får en chokladbit till kaffet på mötet eller att du slinker in i kiosken på vägen hem. Nu bestämmer du dig för att sluta med det och när det gått ett tag så kommer du bli sugen och tänka “men EN liten bit gör väl inget, särskilt nu när jag varit duktig ett tag”. Problemet här är att ett tag oftast inte är särskilt länge. Och en bit blir ganska ofta mer om vi inte ser upp.

Det är lätt hänt att det känns som att flera dagar har gått när vi vill få in en ny vana. Anledningen till det är att vi flera gånger om dagen måste använda oss av vår disciplin och fatta aktiva beslut om att inte äta godis. Så det kan kännas som att du avstått i 10 dagar men egentligen har du bara avstått 10 tillfällen, som kan vara utspridda på 3 dagar. Det här gäller förstås inte bara godisätande utan allt i livet egentligen såsom träning, disken hemma och snabbmaten.

Därför är ett användbart knep här att hålla koll. Jag har en kalender som hänger ovanför mitt skrivbord hemma med en kolumn för varje sak jag vill komma ihåg att göra regelbundet. Mina kategorier är träna, sockerfri, blogga och undvik spontanköp. Varje dag i slutet av dagen gör jag ett litet kryss om jag lyckats hålla mig till det och på så sätt ser jag klart och tydligt om det var 1 eller 10 dagar sen jag tillät mig att spontanköpa mig någonting.

Gustav berättade nyligen för mig att det finns en app som kan hjälpa till med det här! Appen heter Productive (HÄR) och där lägger du enkelt till de vanor du vill bana in, när de ska göras och när de är gjorde så swipar du helt enkelt. Så smidigt! Jag gillar i och för sig att se det framför mig jämt både för att bli påmind och för att njuta av att se mina streaks, haha. Men jag laddade precis ner appen och ska testa den ändå 🙂

Vilka nya vanor jobbar du på att få in?
Hoppas denna habit hack hjälper dig att hålla koll på dem. Kramis!

 

Fler Habit hacks:
HABIT HACK: Find your loopholes
HABIT HACK: Stressed? Take a brain brake
HABIT HACK: Get an accountability partner
HABIT HACK: Skip the boring
HABIT HACK: Out of sight, out of mind
HABIT HACK: Mind your own business
HABIT HACK: Be the booster
HABIT HACK: Recharge
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar

Every Tuesday I share a Habit Hack. They are tricks I use in my personal life an with my PT-clients to make it easier for us to make changes in our everyday life. In my work it mostly revolves around health, meaning exercise, nutrition, sleep and stress. But the hacks can of course be used in any aspect of your life.

Habit Hack: Keep track.

Something that is usual to fall victim for when we’re embracing a new habit is that we feel as if we’ve been doing something for longer then we actually have. Do you know what I mean? Lets say you eat some candy every day, when you pass by the bowl at the reception, get a piece of chocolate with your coffee at the conference or on the way home you buy yourself a snack. Now you’ve decided to quit candy and in a while you’re gonna get a sweet tooth and think “but ONE piece won’t make a difference, specially now that I’ve been doing so good for a while”. The problem is that a while isn’t very often that long. And one piece usually turns into more if we don’t keep track. 

When we’re adapting a new habit it can easily feel as if a more days have past. The reason for this is that we several times a day need to use our self control and make conscious decisions about not eating candy. So it feel as if 10 days have past but actually you’ve past on candy 10 times, that are probably only spread over 3 days. Of course this isn’t only about candy but basically everything in life. 

This is why a handy trick is to keep track. I have a calendar that hangs in front of my desk at home with one column for each habit hat I want to adapt. My categories are workout, stay sugar free, blog, avoid thoughtless shopping. Everyday at the end of the day I tick a box if I’ve managed to stick to my habit. This way I can clearly see if it was 1 day or 10 days ago since I treated myself to some unnecessary shopping.

Gustav recently told me about an app that helps with the same thing! The app is called Productive (HERE) and there you can easily add you r new habits and just swipe the, when you’re done for the day. So easy! Personally I think I prefer the calendar cause I like it up there reminding me, and also I like to enjoy the view of my streaks, haha. But I just downloaded the app will give it a go 🙂

Which habits are you trying to stick to at the moment? 
I really hope this habit hack helps you keep track of them. Love!

 

More Habit hacks:
HABIT HACK: Find your loopholes
HABIT HACK: Stressed? Take a brain brake
HABIT HACK: Get an accountability partner
HABIT HACK: Skip the boring
HABIT HACK: Out of sight, out of mind
HABIT HACK: Mind your own business
HABIT HACK: Be the booster
HABIT HACK: Recharge
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar

Leave a Reply