HABIT HACK: GET AN ACCOUNTABILITY PARTNER

accountability partner

 

(Scroll down for English)

Varje tisdag delar jag med mig av en Habit Hack. Det är olika knep som jag använder mig utav både hos mig själv och med mina klienter för att underlätta förändringar i våra beteenden. I mitt jobb gäller det förstås oftast hälsa vilket involverar allt ifrån träning, sömn, kost, stress och vardagspussel. Men hacksen kan såklart tillämpas till allt möjligt.

Habit Hack: Skaffa dig en ansvarskompis.

För vissa av oss räcker det inte med att vi vill någonting för vår egen skull utan vi behöver någon utomstående motivator. Vissa av oss behöver helt enkelt någon som kollar att vi gjort vår läxa för annars kommer vi inte att göra den. Att skaffa sig en träningskompis är ett väldigt vanligt tips för att lättare hålla träningsrutinen men att hitta en sån är inte alltid så lätt. Och ibland handlar våra nya vanor faktiskt om annat än träning, kanske äta hälsosammare, sluta med socker eller cigarretter eller att börja ta trapporna. Därför är veckans habit hack istället att skaffa dig en ansvarskompis!

En ansvarskompis är någon som får ansvaret att hålla ett öga på dig och regelbundet fråga hur det går och egentligen bara se till att du faktiskt gör det du själv vill göra. Betydligt lättare än att hitta någon som ska göra det tillsammans med dig. Ofta tycker folk att det är lite kul att hålla koll på och stötta nån annan som kommer ha det lite kämpigt. Det kan vara receptionisten på jobbet eller om du har en assistent, din partner (lite risky kanske), en vän, en personlig tränare, en förälder eller till och med dina barn. Jag kan tänka mig att barnen verkligen skulle tycka det var kul att sitta på den änden av diskussionen för en gång skull!

För att komma i sommarform valde ju jag att göra en youtube-serie (HÄR) och på sätt göra er, mina underbara läsare, till mina ansvarskompisar! Men riktigt så drastisk behöver man ju inte alltid vara, haha.

Så ut och skaffa dig en ansvarskompis för att göra det lättare för dig att hålla dig till dina hälsosamma livsstil.

Puss och kram!

 

Fler Habit hacks:
HABIT HACK: Skip the boring
HABIT HACK: Out of sight, out of mind
HABIT HACK: Mind your own business
HABIT HACK: Be the booster
HABIT HACK: Recharge
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar

Every Tuesday I share a Habit Hack. They are tricks I use in my personal life an with my PT-clients to make it easier for us to make changes in our everyday life. In my work it mostly revolves around health, meaning exercise, nutrition, sleep and stress. But the hacks can of course be used in any aspect of your life.

Habit Hack: Get an accountability partner. 

For some of us the fact that we really want something just isn’t enough of a motivator to get us to actually do it, we need external accountability. Some of us basically need someone to check to see if we’ve done our homework or we won’t do it. Getting a workout partner is a very common tip when it comes to sticking to your workout habit but finding one of those isn’t always that simple. And actually sometimes our new habits don’t even concern going to the gym but perhaps you want to eat healthier, quit suger or smoking or start taking the stairs. That’s why this weeks habit hack is getting an accountability partner! 

An accountability partner is someone who gets the fun chore of keeping an eye on you and regularly asking you about your progress and basically just check in to make sure you stick to what you want to do. Way easier to find than someone who has to do it with you. Often people think it’s quite fun to check in and support someone who’s dealing with something difficult. It can be the receptionist at work or if you have an assistant, your partner (risky though), a friend, personal trainer, parent or even your kids. I can imagine the kids would love to be on the other side of that discussion, haha.

To get into my summer body I chose to make a youtube series (HERE)  and in that way make you guys, my darling readers, to my accountability partners! But obviously you don’t have to be that dramatic, haha.

So get out there and fins yourself an accountability partner to make it easier for you to stick to you new and healthier lifestyle.

Lots of love!

 

More Habit hacks:
HABIT HACK: Skip the boring
HABIT HACK: Out of sight, out of mind
HABIT HACK: Mind your own business
HABIT HACK: Be the booster
HABIT HACK: Recharge
HABIT HACK: Slow is smooth
HABIT HACK: Raise the bar

2 Comment

  1. Jättebra tips Cristina!
    Kanske kan man vara varandras ansvarskompis?? Och peppa/checka varandra? 🙂
    Kram
    Papa D

    1. Det är ju en toppenidé! 😀

Leave a Reply